همایش های تخصصی ارشد و دکتری 98

اخبار پارسه
همایش های تخصصی ارشد و دکتری 98
يكشنبه - ١٧ تير ١٣٩٧
  • تهران

* مجموعه مهندسی مکانیک

آخرین جلسه مشاوره فردی و تحلیل كنكور ارشد و دكتری مكانیك
به صورت کاملا رایگان
باحضور دكتر شادلو
روز سه شنبه 2 مرداد ساعت 19
جهت دریافت اطلاعات بیشتر عدد 7 را به 02184388 ارسال نمایید.
 
* مجموعه مهندسی برق
آخرین جلسه مشاوره فردی و تحلیل كنكور ارشد و دكتری برق
به صورت کاملا رایگان
باحضور دكتر شادلو
روز سه شنبه 2 مرداد ساعت 17
جهت دریافت اطلاعات بیشتر عدد
3 را به 02184388 ارسال نمایید.
 
* مجموعه روانشناسی
با شركت در كارگاه های تخصصی و رایگان دروس كنكور ارشد و دكتری روانشناسی (رشد، بالینی،ا لفبای روانشناسی) سرنوشت خود را تغییر دهید.
مدرس: دكتر مقدم رتبه یك روانشناسی بالینی
 
روانشناسی رشد
روز پنج‌شنبه 11 مرداد ساعت 13-10
 
روانشناسی بالینی
روز شنبه 13 مرداد ساعت 19-16
 
روانشناسی الفبای روانشناسی
روز دوشنبه 15 مرداد ساعت 19-16
 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر عدد 10 را به 02184388 ارسال نمایید.