مهندسی شیمی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - پاییز 97

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

مهندسی شيمي

کلاسهای حضوری

عنوان درس

نام استاد

گروه

روز

ساعت

ساعت

شهریه آزاد (تومان)

بیمه

حضوری

انتقال جرم و عملیات واحد 1و2

رستمی – ریاضی

A

پنج‌شنبه

13-19

80

560/000

800/000

ریاضیات و کاربردها

شادلو - رستمی

A

شنبه

16-20

60

420/000

600/000

انتقال حرارت 1و2

رستمی

A

جمعه

16-20

50

350/000

500/000

ترمودینامیک 1و2

ریاضی

A

پنجشنبه

8-12

 

420/000

600/000

سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

رستمی

A

چهارشنبه

16-20

40

280/000

400/000

مکانیک سیالات

سرلک

A

جمعه

8-12

50

350/000

500/000

زبان عمومی- تخصصی

استاد عالم زاده

A

چهارشنبه

17-21

35 (پایه)

35 (پیشرفته)

700/000

350/000

B

پنجشنبه

14-19

350/000
C

جمعه

14-19
کنترل فرآیند استاد ریاضی A

جمعه

13-15:30

30

210/000

300/000

مشاوره همپا

150/000

400/000

طرح ممتاز بیمه تحصیلات تکمیلی

ثبت‌نام در 5 کلاس به همراه مشاوره و برنامه‌ریزی درسی و استرداد 100% شهریه در صورت عدم قبولی دلخواه و انتخابی

2/730/000

4/000/000

 
 • مشاوره رایگان و برنامه‌ریزی درسی با اساتید و رتبه های برتر: ارسال عدد 8 به 02184388

  •  

   کلاسهای آنلاین

   عنوان درس

   نام استاد

   گروه

   روز

   ساعت

   ساعت

   شهریه آزاد (تومان)

   آنلاین

   انتقال جرم و عملیات واحد 1و2

   رستمی – ریاضی

   A

   شنبه

   18-21

   54

   560/000

   ریاضیات و کاربردها

   شادلو - رستمی

   A

   چهارشنبه

   15-18

   42

   420/000

   انتقال حرارت 1و2

   رستمی

   A

   شنبه

   15-18

   36

   350/000

   ترمودینامیک 1و2

   ریاضی

   A

   جمعه

   17-20

   42

   420/000

   سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

   رستمی

   A

   جمعه

   13-16

   30

   280/000

   مکانیک سیالات

   ریاضی

   A

   پنجشنبه

   17-20

   36

   350/000

   زبان عمومی- تخصصی

   استاد عالم زاده

   A

   جمعه

   11-14

   50

   500/000
   کنترل فرآیند استاد ریاضی A

   جمعه

   13-15:30

   30

   210/000

   مشاوره همپا

   150/000

    
   • مشاوره رایگان و برنامه‌ریزی درسی با اساتید و رتبه های برتر: ارسال عدد 8 به 02184388