مهندسی کامپیوتر

معرفی بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

معرفی بسته آموزشی پارسه

 

 

فرق بسته های آموزشی با کتاب های پارسه چیست؟

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد شامل مجموعه ای مدون از کتاب ها و جزوات آموزشی به توصیه استادان و کارشناسان با تجربه برای آسان و هموار سازی مسیر کنکور است.

در این بسته ها سعی شده است تمامی منابع کنکور کارشناسی ارشد دیده شود و به داوطلب کمک کند تا راحت منابع مورد نیاز خود را با توجه به آخرین تغییرات منابع کنکور داشته باشد.

علاوه بر کتاب منابع کنکور، جزوات پارسه به طور اختصاصی فقط در بسته های آموزشی قابل تهیه می باشد.