دوره آوید

آینده تحصیلی ــ شغلی خود را امروز بیمه کنیم!

1 پرسمان 2 آزمون 3 وبینار
10 گفتمان 20 درسمان 30 پادکست

در یک ماه

دوره آوید در گروه‌های 12 نفری برگزار می گردد

شهریه دوره 1,900,000 تومان

نام‌نویسی در دوره
هدف شناخت دقیق علاقه، استعداد و توانایی‌های فردی
دستاورد انتخاب بهینه‌ترین مسیر تحصیلی ــ شغلی برای هر فرد

دریافت مجوز ورود

به یکی از کارراهه‌های تضمینی تحصیلی ــ شغلی پارسه

فرهیختگی کارآمادگی کارآفرینی