دانش. توانش. ارزش.

از 25 سال تجربه‌ی اثربخش در آموزش عالی، بنیان‌های زیر را آموخته‌ایم:

  • یادگیری کاربردی دانش در جهت خلق ارزش
  • یادگیری مهارت‌های زیستی، شغلی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی
  • یادگیری در راستای رشد ظرفیت و قابلیت‌های فردی برای ارزش‌آفرینی و کامیابی در زندگی

کارراهه‌های آوید

کاری پیشه کن که دلت می‌گوید و دستت می‌تواند...

شروع

آیا رشته تحصیلی خود را با علاقه انتخاب کرده‌اید؟

نردبان کامیابی بر دو پایه‌ی «استعداد» و «دلبستگی» استوار است.
آزمون‌های آزموده و گفت و شنودهای رودررو، روشنگر این دلبستگی‌ها و استعدادهاست.

شغل موردعلاقه شما چیست؟

راه را از راه‌بلد پرسیدن هوشمندی‌ست.
سرآمدان حرفه‌های گوناگون ره‌آورد زندگی خود را، از پنجره‌ی پردیس پارسه، با شما در میان می‌گذارند.

چگونه رویاهای خود را از آسمان به زمین می‌آورید؟

خودباوری از رهگذر خود‌آگاهی به بار می‌نشیند.
از آن پس، فاصله‌ی تو تا خودِ رویایی‌ات را تلاش هدفمند پُر می‌کند.

کارراهه‌های آوید

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری!
مرز فرهیختگی کجاست؟

دوره فرهیختگی

کارراهه فرهیختگی

تضمینی برای شما که تمایل دارید
در پایان دوره کارشناسی
در یکی از دانشگاه‌های برتر ایران یا جهان ادامه تحصیل دهید.

چه کسی توانسته با خواندن کتاب شنا، شناگر شود؟ مسیر کارآمادگی چیست؟

دوره کارآمادگی

کارراهه کارآمادگی

تضمینی برای شما که تمایل دارید
همزمان با پایان دوره کارشناسی
شغلی را که سزاوارش هستید
به دست آورید.

چگونه از گوهر دانش و توانش به بینش راه‌اندازی کار و کسب برسیم؟

دوره کارآفرینی

کارراهه کارآفرینی

تضمینی برای شما که تمایل دارید
در پایان دوره کارشناسی
ایده‌ها و آرمان‌هایتان را با راه‌اندازی کار و کسب جدید به واقعیت تبدیل کنید.

آزمون پردیس پارسه

علاقه‌مندی تحصیلی ـ شغلی

60

شامل 60 پرسش

3

انجام آزمون در 3 دقیقه

شروع آزمون (رایگان)

×
آزمون پردیس پارسه، برای شما که می‌خواهید علاقه‌های تحصیلی ــ شغلی خود را ارزیابی کنید.

3 دقیقه

رایگان

×

آزمون پردیس پارسه، برای شما که می‌خواهید علاقه‌های تحصیلی ــ شغلی خود را ارزیابی کنید.

3 دقیقه

رایگان